Долинська міська рада

Кіровоградська область, Кропивницький район

ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ з уповноваженими органами  (органами виконавчої влади – природоохоронними та з охорони здоров'я)

Дата: 20.12.2022 15:04
Кількість переглядів: 125

ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ

з уповноваженими органами  (органами виконавчої влади – природоохоронними та з охорони здоров'я)

Фото без опису

щодо проєкту Програми економічного і соціального розвитку Долинської міської територіальної громади на 2023 рік та Звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми економічного і соціального розвитку Долинської міської територіальної громади на 2023 рік

 

Замовник: Долинська міська територіальна громада

Долинською міською радою відповідно до вимог Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" проєкти Програми економічного і соціального розвитку Долинської міської територіальної громади на 2023 рік (далі - Програма), Звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми економічного і соціального розвитку Долинської міської територіальної громади на 2023 рік (далі - Звіт про СЕО) та повідомлення про їх оприлюднення:

1) 21 листопада 2022 року розміщено на офіційному  веб-сайті Долинської міської ради:

у розділі "Планово – економічний відділ" за посиланням https://dolynsca-gromada.gov.ua/planovoekonomichnij-viddil-16-53-06-27-04-2021/

2) опубліковано у 2-х друкованих засобах масової інформації (газети "Долинські новини" та "Трудівник Устинівщини");

3) направлено на розгляд до:

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України;

Департаменту екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації;

Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації.

Строк подання зауважень і пропозицій становив 30 календарних  днів, а саме:  з 21 листопада 2022 року до 20 грудня  2022 року.

Впродовж встановленого терміну пропозицій та зауважень від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України не надходило.

Отримані від департаменту екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного комплексу, департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації зауваження та пропозиції враховані у проєкті Програми та Звіті про СЕО (додається).

 

 

Додаток до довідки

 

Врахування результатів консультацій:

 

 

з/п

Уповноважений орган

Формулювання в проекті ДДП/звіті про СЕО, до якого висловлено зауваження

Зауваження/ пропозиція

Спосіб врахування*

Обґрунтування**

 

 

1

2

3

4

5

6

 

1.

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

 « також Програму пропонуємо доповнити кількісними індикаторами/ показниками оцінки виконання, зокрема з урахуванням індикаторів, передбачених Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки та Законом України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року" (показники оцінки реалізації державної екологічної політики)»

 

 

Враховано частково у Звіті про СЕО
 

Система ключевих індикаторів для моніторингу наслідків виконання програми економічного і соціального розвитку Долинської міської територіальної громади на 2023  рік на довкілля враховано  у Звіті про СЕО (Розділи "VІІ. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування  та "ІX. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення").

 

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

« у розділі 4 Звіту про СЕО "Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)", наведена інформація не відображає екологічних проблем Долинської міської територіальної громади. Даний розділ потребує розширення та доповнення»

Враховано частково у Звіті про СЕО
 

Відповідно до статті 3 Закону  України "Про оцінку впливу на довкілля"  у разі прийняття рішень щодо реалізації проєктів викладених у
додатках 3 та 4 до проєкту Програми основними відповідальними виконавцями буде здійснена процедура оцінки  впливу на довкілля по кожному окремо проєкту до прийняття рішення про впровадження планової діяльності.

Завдання Програми 2023  не несуть прямої шкоди територіям з природоохоронним статусом.

 

 

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

«у розділі 5 Звіту про СЕО "Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування" необхідно зазначити зобов’язання Долинської міської територіальної громади у сфері охорони навколишнього природного середовища, що встановлені на місцевому рівні»

 

Враховано  у Звіті про СЕО
 

Розділ 5 Звіту по СЕО  буде доповнено:            

рішення міської ради від 02 грудня 2022 року № 3968 «Про затвердження Програми водозабезпечення населених пунктів Долинської міської територіальної громади на 2023 рік»;

рішення міської ради від 02 грудня 2022 року № 3966 «Про затвердження Програми реформування та розвитку житловокомунального господарства Долинської міської територіальної громади на 2023 рік»;

рішення міської ради від 02 грудня 2022 року № 3967 «Про затвердження Програми благоустрою та утримання території Долинської міської територіальної громади на 2023 рік».

 

2.

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

«розділ 7 Звіту про СЕО "Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування" потребує доповнення в напрямку захисту довкілля, екологічної безпеки та збалансованого використання природних ресурсів, а саме: заходи щодо захисту атмосферного повітря, земельних та водних ресурсів, а також природоохоронних територій від забруднення»

 

Враховано у Звіті про СЕО
 

Розділ 7 Звіту по СЕО буде доповнено:  

Для забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та обмеження негативного впливу запропонованого Програми економічного та соціального розвитку Долинської міської територіальної громади на 2023 рік передбачено комплекс заходів, що включає:

Ресурсозберігаючі заходи: збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;

Захисні і планувальні заходи: - дотримання пропозицій щодо планувальної структури населеного пункту;

- забезпечення виконання заходів із охорони атмосферного повітря, грунтів, охорони водного басейну;

- постійне підтримання санітарно-захисної зони у відповідності до вимог природоохоронного законодавства і нормативно-правових документів;

- тверде покриття вулично-дорожньої мережі;

Відновлювальні заходи: - створення нових територій зелених насаджень різного призначення;

 

3.

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

на підставі пропозицій:

 

 

 

 

 

Головного управління Держпродспоживслужби у Кіровоградській області

 

проведення просвітницької кампанії, спрямованої на підвищення культури населення громади поводження з твердими побутовими відходами;

Враховано у Звіті СЕО

У пункті 1. «Оперативні цілі відповідно до напрямків», напрям С. «Створення свідомої та активної громади з високою якістю життя» враховано у редакції:

«Створення системи екологічного виховання»

 

 

Головного управління Держпродспоживслужби у Кіровоградській області

 

впровадження лінії сортування і подальшого перероблення ТПВ, оптимізація кількості та приведення сміттєзвалищ до вимог чинного законодавства;

 

Враховано у Звіті СЕО

У пункті 1. « Оперативні цілі відповідно до напрямків», напрям С. «Створення свідомої та активної громади з високою якістю життя» враховано у редакції:

«Створення системи екологічного виховання»

 

 

Головного управління Держпродспоживслужби у Кіровоградській області

 

озеленення територій санітарно-захисних зон, магістральних вулиць; відновлення та розширення лісозахисних смуг; відновлення порушених та створення нових лісових насаджень; облаштування паркових зон, місць рекреації населення; зволоження вулиць в літній період;

Враховано у Звіті СЕО

У пункті 6.5  «Біорізноманіття» враховано у редакції: «передбачаються завдання щодо збереження та розвитку зелених зон для підтримки екологічного балансу,подальше впорядкування та розвиток зелених насаджень,подальший розвиток територій загального користування та зон відпочинку тощо.»

 

Державної установи "Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України"

 

Пропонується, у ході реалізації заходів Програми провести можливі уточненням переліку (видів), обсягів робіт, виходячи з нагальних проблем водозабезпечення та реальних можливостей міського бюджету. З метою забезпечення належного рівня лабораторного контролю (с. 12 Програми) - п.п.5,6 - не обмежуватися проведенням лише відомчого лабораторного контролю якості питної води в діючих водопроводах питної води в населених пунктах Долинської міської територіальної громади.

 

Враховано у Звіті СЕО

У ході реалізації заходів Програми будуть  проведені всі  можливі уточнення переліку (видів), обсягів робіт, виходячи з нагальних проблем водозабезпечення та реальних можливостей міського бюджету

* Враховано / не враховано / враховано частково.

** За наявності зауважень чи пропозицій, які було відхилено або враховано частково.

_______________________


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь