Долинська міська рада

Кіровоградська область, Кропивницький район

НФОРМАЦІЙНЕ  ПОВІДОМЛЕННЯ про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації –

Дата: 12.09.2022 09:37
Кількість переглядів: 133

ІНФОРМАЦІЙНЕ  ПОВІДОМЛЕННЯ

про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації –

Фото без опису

Нежитлові приміщення, частина комплексу будівель, по технічному паспорту літери: «Б», «В», «Д», «д», «Е», «е», ,  за адресою: м.Долинська,  вул.Чумацький Шлях, 20, Кропивницький район, Кіровоградська область, 28500, загальною площею – 429,5 кв.м.

 

1. Інформація про об’єкт приватизації:

Назва об’єкта: Нежитлові приміщення, частина комплексу будівель, по технічному паспорту літери: «Б», «В», «Д», «д», «Е», «е»,  за адресою: м.Долинська,  вул.Чумацький Шлях, 20, Кропивницький район, Кіровоградська область, 28500, загальною площею – 429,5 кв.м., (далі - об’єкт).

Місце знаходження об’єкта: вул.Чумацький Шлях,20, м.Долинська,  Кропивницького району, Кіровоградської області, 28500.

Відомості про об’єкт:   Нежитлові приміщення, частина комплексу будівель, по технічному паспорту літери: «Б», «В», «Д», «д», «Е», «е»,  за адресою: м.Долинська,  вул.Чумацький Шлях, 20, Кропивницький район, Кіровоградська область, 28500, загальною площею – 429,5 кв.м.

  Функціональне використання та умови користування – для господарських потреб, здійснення підприємницької та інших видів діяльності.

Дата державної реєстрації права власності  – 07.08.2017 року, дата та номер запису про право власності:21814205.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: Право власності або користування на земельну ділянку під об’єктом нерухомого майна набувається покупцем за окремо укладеними договорами.

Інформація про договори оренди об’єкта: об’єкт приватизації  перебуває в оренді до 09 липня 2026 року, згідно Договору  оренди № 19/2021 нерухомого майна Долинської міської територіальної громади від 09 липня 2021 року, укладеного між Долинською міською радою, комунальним підприємством «Долинське міське комунальне господарство» при Долинській міській раді та Безщасним Анатолієм Анатолійовичем.

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): комунальне підприємство "Долинське міське комунальне господарство" при Долинській міській раді,  код ЄДРПОУ 36188893,    м.Долинська, вул. Нова,80а,  тел.0675208331.

План та фотографічне зображення об’єкта-додаються.

 

2. Інформація про аукціон:

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено: 08.10.2022 року у визначений час електронною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжок часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.

У разі, якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

        3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизацію об’єкта:

Аукціон проводиться відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», згідно із Порядком проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018   № 432.

         Покупець об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

 

Стартова ціна об’єкта для:

  • аукціону без умов – 930 296,40 грн. (дев'ятсот тридцять тисяч двісті дев'яносто шість  гривень 40 коп.)  з урахуванням  ПДВ;
  • аукціону із зниженням стартової ціни – 465 148,20 грн. (чотириста шістдесят п'ять тисяч сто сорок вісім гривень 20 коп.) з урахуванням  ПДВ;
  • для продажу на аукціоні за методом покрокового зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни –            465 148,20 грн. (чотириста шістдесят п'ять тисяч сто сорок вісім гривень 20 коп.) з урахуванням  ПДВ.

 

Розмір гарантійного внеску для:

  • аукціону без умов – 186 059,28 грн.
  • аукціону із зниженням стартової ціни – 93 029,64 грн.
  • для продажу на аукціоні за методом покрокового зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни – якщо два аукціони з продажу об’єкту  визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15  Закону «Про приватизацію  державного та комунального майна», розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

50 відсотків стартової ціни об’єкта  приватизації;

30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

 

Розмір реєстраційного внеску – 1300,00 грн.

  

  У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, аукціон визнається таким, що не відбувся, а орган приватизації приймає рішення про приватизацію зазначеного об'єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на електронному  аукціоні, не продано, проводиться повторний електронний аукціон із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

        Якщо повторний електронний аукціон зі зниженням стартової ціни визнається таким, що не відбувся, у разі якщо для участі у такому аукціоні подано заяву на участь від одного покупця, то об’єкт підлягає продажу  шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни, з урахуванням зниження стартової ціни на 50 %.

У разі, якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно ст. 22 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" на 50 відсотків.

У разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", проводиться повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій із зниженням стартової ціни, визначеної відповідно до статті 22 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", на 50 відсотків.

Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не менш ніж як одного учасника аукціону.

Кількість кроків - 3.

Покупець бере на себе витрати пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі - продажу об’єкта приватизації.

При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону сплачується податок на додану вартість в розмірі 20%.

 

4. Додаткова інформація:

Найменування організатора аукціону – Долинська міська рада Кропивницького району Кіровоградської області, код ЄДРПОУ 04055222, комісія по аукціону та приватизації комунальної власності Долинської міської територіальної громади:  28500, м. Долинська,  Кропивницького району, Кіровоградської області, вул.Соборності України, 28.

 Часи роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.

Телефон для довідок (095)1648505.

Адреса електронної пошти:  dolmiskrada@ukr.net

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта: м. Долинська, вул. Чумацький Шлях,20.

Заяви на огляд приймаються на електронну пошту dolmiskrada@ukr.net.

ПІБ контактної особи: Смертіна Наталія Олександрівна, тел. 0951648505.

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації. Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням:

 https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd

Ревізити казначейських рахунків для перерахування гарантійного та реєстраційного внесків оператором електронного майданчику та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:

 

Одержувач: Долинська міська ТГ

ГУК у Кіров.обл./тг м.Долин./31030000

37918230

Казначейство України (ел.адм.подат.)

Рахунок №: UA878999980314101905000011525

31030000

Призначення платежу: гарантійні та реєстраційні внески.

 

Одержувач: Долинська міська ТГ

ГУК у Кіров.обл./тг м.Долин./31030000

37918230

Казначейство України (ел.адм.подат.)

Рахунок №: UA878999980314101905000011525

31030000

Призначення платежу: за придбаний об'єкт.

 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:

Дата і номер рішення Долинської міської ради від 02 вересня 2022 року               № 3874 «Про затвердження ціни та умов продажу об’єкта малої приватизації комунальної власності Долинської міської територіальної громади (вул.Чумацький Шлях,20, м.Долинська),  наказ (протокол) №05/2022 засідання комісії по аукціону та приватизації комунальної власності Долинської міської територіальної громади від 01 вересня 2022 року.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2022-08-17-000004-2.

Період між аукціонами з умовами:

- аукціон - аукціон із зниженням стартової ціни: 21 (двадцять один) день;

- аукціон із зниженням стартової ціни - аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 21 (двадцять один) день.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:

- продаж на аукціоні без умов –9 302 грн.96 коп. (з ПДВ);

- продаж на аукціоні із зниженням стартової ціни – 4 651 грн.48 коп. (з ПДВ);

- продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 725 грн.30 коп. (з ПДВ).

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій, становить - 3 кроків.

 

Аукціон буде проведений в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

 https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd

_________________________________________________________

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь