Долинська міська рада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Порядок надання земельних ділянок громадянам для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності на території Долинської міської територіальної громади

Дата: 20.04.2021 17:05
Кількість переглядів: 2246

 ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням сесії Долинської міської ради від 16 квітня  № 726

 

Порядок

надання земельних ділянок громадянам

для ведення особистого селянського господарства

за рахунок земель комунальної власності на території

Долинської міської територіальної громади

 

      Порядок надання земельних ділянок громадянам для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності на території Долинської міської територіальної громади (далі Порядок) розроблено відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України «Про особисте селянське господарство», Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 57 Закону України «Про освіту», ст. 29 Закону України «Про культуру», ст. 77 Закону України «Про основи законодавства України про охорону здоров’я» регулює порядок виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства  на території Долинської міської територіальної громади.

     Цей Порядок розроблений  і буде використовуватись при умові наявності на територiї   Долинської міської територіальної громади вільних земельних ділянок, які можуть бути надані громадянам для ведення особистого селянського господарства і, не стосується безоплатної передачі у власність земельних ділянок, що належать громадянам на правах власності, а також тих земельних ділянок, які є в користуванні громадян, що підтверджується відповідними документами. Основною метою запровадження Порядку  є створення рівноправних та прозорих умов виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, використання їх за цільовим призначенням, забезпечення доцільного, економічного та ефективного використання і розпорядження землями, задоволення потреб територіальної громади міста та справедливої реалізації прав громадян на отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.

І Загальні положення

        1. Отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства мають право усі громадяни України, але переважне право надається громадянам:які постійно проживають та зареєстровані на території  Долинської міської територіальної громади  впродовж останніх 3 (три) роки, пропрацювали у закладах освіти (школах, ДНЗ), закладах медицини, культури 5 (п’ять) і більше років та являються працівниками на даний час або пішли на пенсію з даних установ.

      2. Земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства надаються

на території   Долинської міської територіальної громади відповідно до дозволу про виготовлення проекту відведення у власність.

        3. Надання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства  на території Долинської міської територіальної громади здійснюється виключно у порядку черговості, з моменту затвердження цього Порядку.

       4. Розміри земельних ділянок, що виділяються громадянам для ведення особистого селянського господарства, встановлюються міською радою не більше норм передбачених чинним законодавством України, за потребами та наявністю вільних земельних ресурсів, та рекомендовані:

      - учасникам бойових дій (АТО/ООС)  орієнтовно –  до 2,0000 га;

       - учасники бойових дій (Афганці та інші) – орієнтовно в розмірі 1,0000 га;

     – сім’ям загиблих військовослужбовців у зоні АТО орієнтовно – до 2,0000га ;

      – інвалідам війни та прирівняні до них особи – орієнтовно в розмірі 1,0000 га;

        – особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-3 категорій – орієнтовно в розмірі до 1,0000 га.

        – ліквідаторам, які працювали на Чорнобильській АЕС- орієнтовно в розмірі до 1,0000 га ;

         - батькам сімей, які мають 3-х і більше дітей віком до 18 років (багатодітні) - орієнтовно в розмірі до 1,0000 га;

      – дітям-сиротам – орієнтовно в розмірі до 1,0000 га;

     – працівникам комунальних установ  Долинської міської територіальної громади, а саме: заклади культури та освіти (шкіл та дошкільних навчальних закладів) – орієнтовно в розмірі до 1,0000 га;

         - працівникам комунальних установ та закладів медицини, що обслуговують населення Долинської міської ради  та проживають і працюють  на території Долинської міської територіальної громади  – орієнтовно в розмірі 1, 0000 га;

         - громадянам, в яких земельна ділянка знаходяться в постійному користуванні для особистого підсобного користування, в розмірі зазначеного в державному акті.

          - інші громадяни – орієнтовно в розмірі до 0,5000 га.

        5. Дозвіл на право отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства надається рішенням   Долинської міської ради терміном до 1 (одного) року, якщо документи не виготовилися (тобто документація із землеустрою не була затверджена) то рішення після спливу одного року з моменту прийняття втрачає силу, про що прописується в рішенні.

          6.  Долинська міська рада щоквартально до першого числа наступного кварталу висвічує на офіційному сайті земельні ділянки (у разі наявності таких земель), що можуть бути надані громадянам для ведення особистого селянського господарства з зазначенням першочерговості, які визначає постійно діюча комісія з питань  будівництва, архітектури, земельних відносин, екології та охорони довкілля, міська рада.

ІІ. Облік громадян

          1. Земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства надаються громадянам України, які подали заяву.

           2. Заяви (додаток №1) на виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подаються до Долинської міської ради, яка приймає і реєструє їх.

      До заяви додаються:

     1)  копія паспорта заявника;

      2) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності, або відмітка в паспорті про відсутність такого за релігійними переконаннями);

      3) довідка з Державного земельного кадастру про відсутність або наявність земельної ділянки у власності, отриманої в порядку безоплатної приватизації;

      4) документи, що посвідчують право громадян бути визнаними такими, що мають переважне право на отримання земельної ділянки (за наявності – посвідчення АТО, посвідчення учасника бойових дій, посвідчення багатодітної сім’ї, посвідчення ліквідатора ЧАЕС, посвідчення особи яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-3 категорій, посвідчення інваліда війни, посвідчення дитини - сироти, документ про трудовий стаж);

     5) викопіювання з бажаним місцем розташування земельної ділянки.

    У разі відсутності одного з обов’язкових додатків до заяви, міська рада має право не розглядати дану заяву, а сама заява вважається не поданою.

       3. Прийом заяв з доданими документами громадян, які бажають отримати земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, здійснюється загальним відділом міської ради.

       4. Реєстрація заяв ведеться шляхом внесення інформації до Книг обліку заяв громадян.

       5. Першочергове право на надання земельної ділянки мають:

          1) учасники АТО/ООС, учасники війни;

          2)  сім’ї загиблих військовослужбовців у зоні АТО;

           3) учасники бойових дій (Афганці);

           4) інваліди війни та прирівняні до них особи;

            5) ліквідатори, які працювали на Чорнобильській АЕС;

            6) сім’ї, які мають 3-х і більше дітей віком до 18 років (багатодітні);

            7) діти-сироти віком від 18 років;

            8) працівники комунальних установ  Долинської міської територіальної громади, а саме: заклади культури та освіти (шкіл та дошкільних навчальних закладів);

             9) працівники комунальних закладів та установ медицини, що обслуговують населення  Долинської міської ради та проживають і працюють на території  міської ради.

            6. Документи, на основі яких громадяни ввійшли в списки для одержання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства повинні поновлюватись громадянином кожен рік з дня включення їх в загальний список.      

           У випадку не поновлення документів у вказаний термін земельна ділянка такому громадянину не виділяється.

           У випадку не поновлення вказаних документів протягом 2-х років громадянин виключається зі списку.

           7. Після внесення інформації до Книги обліку заяв громадян для виділення земельної ділянки на території Долинської міської територіальної громади заявнику надається письмове повідомлення про взяття на облік із зазначенням дати та порядкового номера в черзі (у разі, якщо подана заява не відповідає вимогам статті 118 ЗКУ та ін.).

            9. Списки громадян, які перебувають на обліку для отримання земельних ділянок для  ведення особистого селянського господарства мають загальний доступ.

            10. Контроль за станом обліку здійснюється депутатами Долинської міської ради. 

      ІІІ. Умови щодо надання земельних ділянок для ведення

особистого селянського господарства

 

            1. Земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства надаються заявникові один раз (згідно з ст. 116 Земельного Кодексу України) з урахуванням даних щодо наявності або відсутності земельної ділянки у власності, отриманої в порядку безоплатної приватизації або отриманої у власність в іншому порядку, шляхом укладання цивільно-правових угод.

           2. Дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства надається рішенням Долинської міської ради  терміном на 1(один) рік , про що зазначається в рішенні.

          3. Громадяни, які не бажають отримати запропоновану земельну ділянку мають право відмовитись від неї шляхом подання відповідної заяви на ім’я міського голови.

          4. Приступати до використання земельної ділянки, наданої для ведення особистого селянського господарства, громадяни мають право після державної реєстрації прав на неї відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та оформлення права власності, оренди.

ІV. Порядок зняття з обліку

1. Зняття громадян з обліку відбувається у випадках:

 1) подання громадянином заяви про бажання бути знятим з обліку;

2) отримання громадянином правовстановлюючого документа про реєстрацію права власності на земельну ділянку (державного акта на земельну ділянку - до 2013 року або Свідоцтва про право власності на нерухоме майно – після 2013 року), надану у порядку безоплатної її приватизації для ведення особистого селянського господарства у відповідності до цього Положення, або отримання документально підтвердженої інформації про те, що громадянин використав у попередні роки своє право на безкоштовну передачу у власність земельної ділянки;

3) виявлення громадян, стосовно яких міською радою у попередні роки було прийнято рішення щодо приватизації земельної ділянки, про що відділу комунальної власності земельних відносин, охорони навколишнього середовища та сільського господарства  стало відомо після перевірки;

4) отримання документально підтвердженої інформації про смерть громадянина, у якого відсутні спадкоємці за заповітом та за законом;

 5) втрати громадянства України;

 6) виявлення помилково включених громадян.

2. Громадянин, який був помилково знятий з обліку, може бути поновлений у списках за датою попереднього звернення після подання ним письмового звернення та відповідних підтверджуючих документів, про що громадянин повідомляється письмово.

V. Порядок надання земельних ділянок

1. Розподіл земельних ділянок проводиться при наявності земельних ділянок в наступних пропорціях:

15 %  кількість земельних ділянок, які будуть запропоновані громадянам, що перебувають на обліку та визначені пп. 1) п. 5. даного Положення (учасники АТО);

 30 %  кількість земельних ділянок, які будуть запропоновані громадянам, що перебувають на обліку та визначені п.п 2) п.5 даного Положення ( сім’ї загиблих військовослужбовців у зоні АТО;

5%  кількість земельних ділянок, які можуть бути запропоновані громадянам, що перебувають на обліку згідно п.п. 3) п. 5 даного Положення (учасники бойових дій (Афганці);

5%  кількість земельних ділянок, що перебувають на обліку згідно п.п. 4) п. 5 даного Положення  (інваліди війни та прирівняні до них особи);

 5%  кількість земельних ділянок, що перебувають на обліку згідно п.п. 5) п. 5 даного Положення  (особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-3 категорій);

5%   кількість земельних ділянок, що перебувають на обліку згідно п.п. 6) п. 5 даного Положення  (ліквідатори, які працювали на Чорнобильській АЕС);

5%   кількість земельних ділянок, що перебувають на обліку згідно п.п. 7) п. 5 даного Положення  (сім’ї, які мають 3-х і більше дітей віком до 18 років (багатодітні);

5%   кількість земельних ділянок, що перебувають на обліку згідно п.п. 8) п. 5 даного Положення  (діти-сироти віком від 18 років);

5%   кількість земельних ділянок, що перебувають на обліку згідно п.п. 9) п. 5 даного Положення  (працівники закладів культури та освіти (шкіл та дошкільних навчальних закладів);

5%   кількість земельних ділянок, що перебувають на обліку згідно п.п. 10) п. 5 даного Положення  (працівники комунальних закладів та установ медицини.

15% - кількість земельних ділянок іншим громадянам, які перебувають на обліку (черзі ).

2. Проведений розподіл відбувається за результатами розгляду постійної комісії міської ради з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, екології та охорони довкілля.

ІV. Прикінцеві положення.

           1. Цей Порядок  набирає чинності з моменту його затвердження сесією Долинської міської ради та публікації в засобах масової інформації (мережі Інтерет та   в громадсько-політичному тижневику «Долинські новини»)

            2. Прийняті рішення сесій «Про надання дозволів на виготовлення проектів землеустрою щодо виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства» до набрання чинності цього  Порядку  діють до 01.01.2022  року.

             3. Зміни та доповнення до цього Порядку  вносяться рішенням  Долинської  міської ради.

 Заява на виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь